Forside Historien Idégrundlag Arbejdsområder Reformer Månedsbrev Kontakt
 
 
 

Asger Egekvist er født i 1953 og uddannet merkonom i økonomistyring og graduate fra Financial Management Program (FMP) i General Electric Company.

Arbejdslivet startede med 7 år i multinationale selskaber som mellemleder. I 1986 skiftede Asger Egekvist til rejsebranchen med titel af økonomichef.

I 2006 blev Egekvist Consult startet med rådgivning til ledelsen i små selskaber med det formål at styrke strategi og økonomi i disse selskaber.

I 2010 er firmaet omdannet til EAS Egekvist Accounting Service, der tilbyder effektiv, kompetent og proaktiv regnskabsassistance og økonomistyring for rimelig pris til små og mellemstore virksomheder i samarbejde med virksomhedens revisor.

 

 

Vi har alle et ansvar for vores demokrati …

Vi har de politikere, som vi selv har valgt. Man bør derfor ikke undskylde sig med politikerlede. Vi tager ofte for givet, at vi har et demokrati, men det er ingen selvfølge. Der er og har altid været antidemokratiske kræfter, som arbejder målbevidst på at styrte eller undergrave demokratiet. Vi skal være klar over, at demokrati som styreform ikke er noget perfekt system, men det er det bedste system vi kender. Den danske befolkning ønsker vel generelt udvikling og velstand for alle i Danmark. Vi har indtil for få år siden haft højkonjunktur.  Denne er nu afløst af recession, og den økonomiske krise kan meget vel tænkes at fortsætte i flere år. I denne også for Danmark alvorlige situation er der fra politisk side brug for ægte nytænkning med henblik på økonomisk vækst og en forbedring af Danmarks konkurrencemæssige situation.  Vi må alle selv gøre en indsats for at vende udviklingen til det bedre.

 

VEJEN TIL VÆKST

 Hvad befordrer væksten?

Der findes desværre ikke en mirakelkur, som kan løse problemet med manglende økonomisk vækst. Man kan dog godt identificere nogle midler, som traditionelt har en gavnlig effekt på væksten.

o   Skattenedsættelser

o   Øgede investeringer

o   Rentenedsættelser

o   Produktivitetsforbedringer

o   Udvikling af knowhow

o   Industriel innovation

 

             

 

 

BEDRE ØKONOMI

Den økonomiske krise 2008- ?

Der var meget få, der så den komme, og man må vel sige, at finanskrisen kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor lang krisen bliver denne gang, er meget svært at spå om. Det er en stor udfordring for Danmark at komme ud af recessionen. Der er visse steder i verden begyndt at ske noget, og det kunne tyde på, at der er nogle lande som står stærkere end Danmark, som jo ellers ifølge daværende udsagn havde en bomstærk økonomi. Det var dengang, og vi må konstatere, at der nok også er andre forklaringer på Danmarks dårlige økonomi end den økonomiske verdenskrise. Det er derfor bydende nødvendigt, at den til enhver tid siddende regering går i gang med gennemgribende reformer indenfor arbejdsmarkeds- og skattelovgivning.

                                             

                 

 

 

 

 

KVARTALSBREV JUL.12

Skattereformen er bare en mindre justering

  • Mærkesagernes fallit 
  • Intet nyt under solen rent skattemæssigt
Resumé af kvartalsbrev JUL.12. Klik på menupunktet månedsbrev og læs hele kvartalsbrevet !


 

   

copyright © 2010 Asger Egekvist │ all rights reserved